fbpx
Home
|
ข่าว

กมธ.ชีวิตคู่ แจงความต่าง “ธนิกานต์-ปารีณา”

Featured Image
กมธ.ชีวิตคู่ แจงความต่าง “ธนิกานต์-ปารีณา” บอกป.ป.ช. ไม่ได้ยื่นคำร้องให้  “ธนิกานต์” ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญ

 

 

 

รายงานข่าวจากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต สภาผู้แทนราษฎร มีการชี้แจงกรณีที่นางสาวธนิกานต์ พรพงศาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอยู่ระหว่างการไต่สวนคดีการเสียบบัตรแทนกันว่า

 

นางสาวธนิกานต์ ยังคงสามารถทำหน้าที่ “กรรมาธิการวิสามัญ” ได้ เนื่องจาก ในขั้นตอนการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. )นั้น ป.ป.ช. ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้นางสาวธนิกานต์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญ

 

แตกต่างจากกรณีของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่เคยถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และต้องพ้นจากการทำหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจาก ขณะนั้น ป.ป.ช. ได้มีคำร้องขอให้ศาลฯ มีคำสั่งให้นางสาวปารีณา ยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญด้วย จึงทำให้นางสาวปารีณา ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมาธิการใด ๆ ได้

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube