fbpx
Home
|
ข่าว

“ธณิกานต์” ขอบคุณ ครม.ไฟเขียวกม.สมรสเท่าเทียม

Featured Image
“ธณิกานต์” ขอบคุณ ครม.ไฟเขียว ร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียม ชี้ 3 ประเด็นที่ต้องคำนึงในเวทีสภาฯ

 

 

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคประชารัฐ ขอบคุณ ครม.ไฟเขียวปลดล็อก #สมรสเท่าเทียม พร้อมระบุว่า นับเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยและน่ายินดีที่วันนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้กลับสู่วาระของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางกฎหมายแก่คน ทุกคน ทุกเพศ ด้วยการตรากฎหมายรับรองสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

 

โดยน.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า ขั้นแรกของสภาจะเป็นการลงมติรับหลักการ ต่อไปก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อหาฉันทามติรายมาตรา และให้ได้แนวทางการปลดล็อกอันนำไปสู่ความเท่าเทียมของคนทุกเพศอย่างแท้จริง ขอทุกฝ่ายร่วมผลักดันให้เกิดสังคมที่ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

 

ทั้งนี้มี 3 ประเด็นหลัก ที่ต้องคำนึงถึงและร่วมหาทางออกในชั้นกรรมาธิการ รัฐสภา คือ สวัสดิการภาครัฐ เนื่องจากยังไม่มีการขึ้นทะเบียนนับจำนวน LGBTQ+ ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังขอเวลา 3 ปี หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดูแล ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ เพื่อสอดคล้องกับหลักการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงมิติทางเพศ หรือ Gender Responsive Budgeting #GRB ซึ่งสนับสนุนความเสมอภาคยิ่งขึ้น, ผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2564 ส่งผลให้การสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 นั้นยังคงทำได้เฉพาะ ระหว่างชายกับหญิง อยู่ต่อไป ดังนั้น การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)

 

โดยปรับแก้คำนิยามใหม่ที่คำนึงถึงทุกเพศ จะเป็นไปได้อย่างไรบ้าง เช่น ใช้คำว่า บุคคล 2 คน แทน ชาย-หญิง, ใช้คำว่า คู่สมรส แทน สามี-ภรรยา, ใช้คำว่า บุพการี แทน บิดา-มารดา และสิทธิพลเมือง ถ้าจะยกระดับให้กฎหมายของไทยก้าวสู่ระดับสากล ต้องคำนึงถึงสิทธิของความเป็นพลเมืองโลก หรือ Global Citizen แต่กรณีคู่รัก LGBTQ+ ชาวต่างชาติ เข้ามาขอแต่งงานและจดทะเบียนในประเทศไทย กฤษฎีกาได้ชี้ถึงประเด็นเรื่องค่านิยมและความเชื่อตามหลักศาสนา ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น มุสลิมกับมุสลิมที่เป็น LGBTQ+ ต่างชาติ เข้ามาแต่งงานกันในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube