Home
|
ข่าว

ไทยจับมือ WHO ตั้ง BIOHUB พัฒนายา วัคซีน

Featured Image
“อนุทิน” ปิดจ็อบประชุมสมัชชาอนามัยโลก พาไทยจับมือ WHO ตั้ง BIOHUB พัฒนายา วัคซีน สู้โรคระบาด

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับ ดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75 ในประเด็นการร่วมพัฒนาขีดความสามารถถในการป้องกันโรคระบาดในอนาคต โดยล่าสุด ที่เฟซบุ๊กของนายอนุทิน ปรากฏภาพ นายอนุทินขณะกำลังไหว้ ทักทาย ดร.เท็ดรอส ไปจนถึงสมาชิกที่เข้าร่วมหารือ พร้อมข้อความว่า “Soft Power of using Thainess ยิ้มก่อน ไหว้ก่อน เรื่องที่คิดว่ายากก็จะง่ายขึ้นเยอะ เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Tedros Ghebreyesus เลขาธิการองค์การอนามัยโลก หรือ WHO อย่างเป็นทางการที่สำนักงานใหญ่ของ WHO ในเจนีวาวันนี้

 

 

 

ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดโควิดจากองค์การอนามัยโลกและได้มีการส่งทีมงานสำรวจมาทำการศึกษาระบบการจัดการและการควบคุมโรคของไทยซึ่งผลสรุปของคณะทำงานที่ออกมาเรียบร้อยแล้วจะถูกนำไปวางเป็นแนวทางและมาตรฐานร่วมในการออกข้อปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการโรคระบาดของ WHO สำหรับประเทศสมาชิกทั่วโลกต่อไปโดยเฉพาะในประเด็นการควบคุมป้องกันโรค การตอบสนองต่อโรคระบาด การฉีดวัคซีน การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ และ ระบบ อสม. ที่เข้มแข็ง

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์กลางทางชีวภาพ WHO BIOHUB ร่วมกัน เพื่อรวบรวมเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่แล้วนำมาวิเคราะห์ ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาให้เป็นยาและวัคซีนต่อไป โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ลงนามในความร่วมมือนี้เพราะมีความพร้อมมากที่สุด”

 

ขณะที่ทวีตเตอร์ ของ ดร.เท็ดรอส ปรากฏภาพ และข้อความแปลเป็นไทยว่า จากบทเรียนโควิด -19 ประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือแบ่งปันความรู้ด้านชีวภาพ BioHub ความร่วมมือนี้จะช่วยให้เรา เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ ในการรับมือวิกฤตด้านสาธารณสุข

 

และ ขอบคุณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ของไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล สำหรับความพยายามอย่างเข้มแข็ง ในการควบคุมโควิด-19 จน บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 70% และมุ่งมั่นให้เกิดความเท่าเทียมด้านวัคซีน และยินดีกับความร่วมมือในการถ่ายทอดข้อมูลเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube