Home
|
ข่าว

นายกฯ คุยทูตออสเตรเลีย ย้ำเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิด

Featured Image
นายกฯ คุยทูตออสเตรเลีย ย้ำเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด พร้อมร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ต่อยอดร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19

 

นายแอลลัน เจมส์ มักคินนัน (H.E. Mr. Allan James McKinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกมิติ

 

โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ออสเตรเลีย และการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งสร้างความประทับใจ และสะท้อนความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างไทยกับออสเตรเลีย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ยินดีกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

 

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ยินดีที่ได้มีโอกาสพบหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา ตลอดจนชื่นชมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ขณะนี้ออสเตรเลียเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเดินทางระดับประชาชน และทราบว่ามีนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยจำนวนมากสนใจมาศึกษาต่อยังออสเตรเลีย สะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติ โดยเฉพาะการค้าและการลงทุน ซึ่งมีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันจำนวนมาก ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ยืนยันว่าจะยังคงสนับสนุนและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้น

 

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด โดยมีความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงที่แน่นแฟ้นยาวนาน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ครอบคลุมหลายประเด็น อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในประเด็นการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังมาตลอด โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนไทยในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Center of Excellence) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปีนี้ โดยไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเอเปคไปข้างหน้าท่ามกลางความท้าทาย โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube