fbpx
Home
|
ข่าว

“อนุทิน” เตรียมนำคณะประชุมสธ.อาเซียน

Featured Image
“อนุทิน” เตรียมนำคณะเข้าร่วมประชุมสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-15 พ.ค. นี้ หารือความร่วมมือการสร้างระบบสาธารณสุขระดับภูมิภาค-เร่งฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด 19

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดการนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมคอนราด บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

ทั้งนี้ การประชุมจะประกอบไปด้วยการพบหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (Retreat) ซึ่งหัวข้อที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครั้งนี้จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะมีการหารือถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ตามแนวคิดของผู้นำอาเซียน จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 เมื่อเดือนพ.ย. 2563 ซึ่งมี 3 ประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก

 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) มาโดยต่อเนื่องและจะได้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำความตกลง ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ซึ่งเป็นกรอบความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเดินทางที่จำเป็นของภาคราชการและนักธุรกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19

 

ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ในหัวข้อ Building Regional Health System Resilience and Accelerating COVID-19 Recovery ซึ่งจะเป็นการแสดงมุมมองของประเทศไทยต่อการสร้างระบบสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียนการเพิ่มความยืดหยุ่นในกฎระเบียบ มาตรการของประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งการฟื้นตัวของทุกประเทศจากผลกระทบของโควิด 19

 

นอกจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนยังมีกำหนดการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวก 3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ยังมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคีในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube