Home
|
ข่าว

“รฏาวัญ” เดินเคาะประตูบ้านช่วย “ภิญโญศิลป์” หาเสียง

Featured Image
“รฏาวัญ” เดินเคาะประตูบ้านช่วย “ภิญโญศิลป์” หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ราชบุรี เขต 3 ย้ำพรรคเสมอภาคมุ่งเน้นฟื้นเกษตรฐานราก

 

 

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค ช่วยนายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3 ราชบุรี หมายเลข 3 พรรคเสมอภาค ได้เดินพบปะ ปราศัย เคาะประตูบ้านในหมู่บ้านในชุมชน ตำบลโพธาราม ตั้งแต่เช้า โดยนำข้อมูลที่ได้รับฟังปัญหาเดือดร้อนของชาวจอมบึงและชาวโพธารามมาพิจารณาถึงต้นเหตุและค้นหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกร

 

โดยนางรฎาวัญได้กล่าวปราศัย ชี้ให้เห็นนโยบายแก้จน ของพรรคเสมอภาคที่มุ่งเน้นฟื้นเกษตรฐานรากโดยตรง เพราะเกษตรกรคือกำลังซื้อที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานราก ปัญหาต้นทุนสูงเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้านายภิญโญศิลป์ ชนะเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.ราชบุรีเขต 3 จะเข้าไปเสนอโครงการแก้จน ลดต้นทุนการเกษตร จากนโยบายของพรรคเสมอภาค ผ่านสภาฯไปถึงรัฐบาล

 

ทั้งนี้ พรรคเสมอภาคยังมีนโยบายลดการนำเข้า แล้วหันมาใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตได้เองในประเทศ ซึ่งราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีครึ่งต่อครึ่ง ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ จำเป็นต้องทำตามนโยบายของพรรคเสมอภาค นั่นคือ พัฒนา ต่อยอด ยกระดับการเกษตรอย่างครบวงจร นำเทคโนโยลีทันสมัยเข้ามาเสริมทุกกระบวนการผลิต ให้ “อาหารไทยปลอดภัยสู่คร้วโลก” จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายตลาด ให้สินค้าเกษตร ก็จะเกิด “เกษตรกรไทยช่วยชาติ” ได้อย่างแท้จริง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube