Home
|
ข่าว

พระปกเกล้าฯ เผยผลสำรวจลต.ผู้ว่าฯ “ชัชชาติ” นำโด่ง

Featured Image
พระปกเกล้าฯ เผยผลสำรวจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ  “ชัชชาติ” นำโด่ง 42.4%  “สุชัชวีร์-อัศวิน” ตามมาแบบห่างๆ ปัจจัยการตัดสินใจมาจากนโยบาย

 

 

สถาบันพระปกเกล้า จัดการแถลงผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 โดยนางถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าจากการสำรวจประชาชน 1,038 คน เป็นผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 702 คนโดยเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกถึง 79.8% และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 336 คน ในประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และส.ก. 2565 พบว่า

 

ประชาชนไม่ทราบจำนวนบัตรเลือกตั้งวันที่ 22 พ.ค. ถึง 30.1% รองลงมาคือไม่ทราบระยะเวลาในการลงคะแนนเสียง 51.3% ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าฯกทม. 36.2% ไม่ทราบบทบาทส.ก. 35.5% และไม่ทราบจำนวนของส.ก. 58% สำหรับผลการสำรวจการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบว่าประชาชนเลือก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 42.4% รองลงมาคือนายสุชัชร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12% พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 6.7% นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 5.7 นายสกลธี ภัททิยะกุล 5.7% น.ส.รสนา โตสิตระกูล 2.7% นายโฆสิต สุวินิจจิต 2.3% ยังไม่ได้ตัดสินใจมีจำนวน 18.2% และไม่ประสงค์ลงคะแนน 2%

 

สำหรับความเห็นของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.จะเลือกใครนั้นพบว่า อันดับหนึ่ง ยังคงเทคะแนนให้นายชัชชาติ 52.9% รองลงมานายวิโรจน์ 10.8% นายสุชัชวีร์ 10.5% พล.ต.อ.อัศวิน 6% นายสกลธี 3% น.ส.รสนา 3% น.ต.ศิธา 1.2% ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7.5% และไม่ประสงค์ลงคะแนน

 

ทั้งนี้ ปัจจัยในการเลือกผู้ว่าฯกทม. อันดับหนึ่งคือนโยบายของผู้สมัคร  62.3% รองลงมาคือประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร 48.9% และการพูดจริงทำจริงจริงใจใสการแก้ไขปัญหา 29.9% สำหรับประเด็นที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯกทม.ดำเนินการอันดับหนึ่งคือ การขนส่งสาธารณะและการจราจร 66.4% การจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และพื้นที่สีเขียว 64.2% ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 52.5% ปัญหาน้ำท่วมขัง 45.4% และระบบสาธารณสุข และสุขอนามัย 41.7%

 

ในส่วนของความเชื่อมั่นใสการเลือกตั้ง พบว่า เชื่อว่าจะมีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 71.9% รองลงมาคือ เชื่อว่ากกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรม 49.1% โดยผลสำรวจครั้งนี้ สะท้อนไปยังหน่วยงานต่างๆว่า ประชาชนสนใจที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้แต่สิ่งที่สร้างพลังในการรับรู้ ที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ อีกทั้งสะท้อนไปยังความเชื่อมั่นของกกต.ในการตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะต้องไม่มีการทุจริตซึ่งตอนนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่ไว้วางใจในการตรวจสอบเรื่องนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube