fbpx
Home
|
ข่าว

รองปลัดกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.

Featured Image
รองปลัด กทม.ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก. เน้นย้ำทุกเขตรอบคอบ ระมัดระวัง ทำงานตามแผน รองรับเหตุฉุกเฉิน

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บางบอน และภาษีเจริญ โดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน ร่วมคณะ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดการเตรียมการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เรียบร้อยรอบคอบ ระมัดระวัง ตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้เก็บในห้องที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอดเวลานอกจากนี้ในวันแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต้องดำเนินการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงดูเรื่องการจราจรในวันดังกล่าว เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดได้ ส่วนการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนจ่ายบัตรเลือกตั้งเนื่องจากบางคนมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิและเส้นทางไปหน่วยเลือกตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนและเส้นทางไปหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิได้ทาง www.bangkok.go.th/ratburana  ซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้เขตต่างๆ นำแนวทางระบบการตรวจสอบสิทธิ์ของเขตราษฎร์บูรณะไปใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปอย่างครอบคลุม ทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube