Home
|
ข่าว

“ชลน่าน” มองคงแค่ “ยุบสภา” ที่อาจขวางกม.ลูกได้

Featured Image
“ชลน่าน”  มั่นใจสูตรบัญชีรายชื่อหาร 100 ไร้ปัญหา เชื่อทั้ง 2 ฉบับจะเสร็จตามกำหนด มองมีแค่ “ยุบสภา” ทางเดียว ที่อาจขัดขวางได้

 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น ถึงความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งและพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อซึ่งในมาตรา 91เขียนไว้ชัดเจนว่า ให้นำคะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองทุกพรรคมารวมกัน แล้วคำนวณเป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรง กับคะแนนของพรรคการเมืองที่ได้แต่ละพรรคก็คือ 100 ที่นั่ง ดังนั้นทุกพรรคการเมืองหรือกฎหมายพรรคการเมืองทุกฉบับที่รับเข้ามาก็จะมีการคำนวนจาก 100 ฉะนั้น คงไม่เป็นประเด็นสำหรับที่มีผู้เสนอให้มีการคำนวณบัญชีรายชื่อโดยใช้ 500 เป็นตัวหาร

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงวาระนี้ แต่ค่อนข้างที่จะตกผลึกพอสมควรจากที่มีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ซึ่งคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่ในที่ประชุมภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับจะแล้วเสร็จทันกรอบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องให้เสร็จก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม เพราะจะต้องส่งรัฐสภาในวันที่24 พฤษภาคมซึ่งคาดว่ากฎหมายพรรคการเมืองจะพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ก็จะแล้วเสร็จ และในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง และมองว่ามีทางเดียวที่เป็นอุปสรรค และอาจทำให้สะดุดได้คือการยุบสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube