Home
|
ข่าว

“ประวิตร” ถกคกก.แม่น้ำโขง เตรียมพร้อมคุย สปป.ลาว

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก.แม่น้ำโขง เตรียมความพร้อมคุย สปป.ลาว  “เขื่อนสานะคาม-เขื่อนภูงอย” ป้องกันผลกระทบกับฝั่งไทย ใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ ปชช.

 

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอเรนซ์

 

โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยครั้งแรกของปีในวันนี้ ได้รับทราบความคืบหน้า พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าภายใต้ระเบียบปฏิบัติ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งการชี้แจงข้อมูลโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน รวมถึงจัดประชุมระดับนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่าสุดฝ่ายไทยได้มีการประชุมร่วมกับสปป.ลาว และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา และได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปของกระบวนการ PNPCA สำหรับในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ สทนช. ยังคงยืนยันที่จะขอรับข้อมูลที่เพียงพอจาก สปป.ลาว หรือ MRCS ต่อการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนของชุมชนท้ายน้ำ และการประเมินผลกระทบต่อเขตแดน เพื่อนำเสนอในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ PNPCA โดยมอบหมาย สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาข้อมูลที่ สปป.ลาว จะจัดส่งให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแก่ประเทศไทยต่อไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูงอย สปป.ลาว ที่ สปป. ลาวเสนอให้เริ่มกระบวนการ PNPCA โดยมอบหมายให้ สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ TNMC ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมข้อมูลโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า เพื่อแจ้งข้อบกพร่องของข้อมูลต่อ MRCS แต่หากข้อมูลมีความครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ให้สามารถพิจารณาเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าได้

 

ทั้งนี้ ช่วงเช้าวันนี้พล.อ.ประวิตร ให้การต้อนรับ นายชานโดร์ ชีโปช เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้านน้ำระหว่างไทย-ฮังการี โดยมีนายสุรสีห์ เข้าร่วม ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นในการหารือได้แก่ ความร่วมมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย-ฮังการี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้านน้ำระหว่าง สทนช. และกระทรวงมหาดไทยของฮังการี และการมอบเครื่องกรองน้ำ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง) จ.ราชบุรี โดยเลขาธิการ สทนช. เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฮังการี และความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube