fbpx
Home
|
ข่าว

ไทยสร้างไทยลุยหาเสียงช่วยส.ก.ยันไม่ใช่พรรคสร้างภาพ

Featured Image
ไทยสร้างไทย ลุยหาเสียงช่วย ส.ก. ยันไม่ใช่พรรคที่สร้างภาพ ขอประชาชนเลือกคนที่ไม่สร้างภาพ แต่เน้นทำงานเพื่อประชาชน

 

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งกทม.พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายประพนธ์ เนตรรังสี คณะกรรมการบริหารพื้นที่ นายวุฒิบูรณ์ วิงวน ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางกอกน้อย-บางพลัด และนายวีรยุทธ ว่องศิริพร ผู้สมัครส.ก.เขตบางกอกน้อย หมายเลข2 นำทีมไทยสร้างไทย เดินเท้าลงพื้นที่เข้าชุมชน บ้านบุเขตบางกอกน้อย เพื่อพบปะพี่น้องชุมชนบ้านบุ และเลียบริมทางรถไฟ พร้อมเยี่ยมชมหัวรถจักรไอน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานการรถไฟโรงรถจักรธนบุรี

 

 

โดย นายประภัสร์ กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทย ให้ความสำคัญกับการนำ “ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (People Centric) จึงมีนโยบายสำคัญในการพัฒนากทม. ที่จะกระจายอำนาจการจัดการงบประมาณกทม.ให้กับคนกรุงเทพฯ ผ่าน” สภาชุมชน” เพื่อ” ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างทางออก” ให้ชุมชนสามารถจัดการตัวเอง ยกระดับ คุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยระบบ Blockchain Decentralized Autonomous Organization (D.A.O) ที่ประชาชนสามารถประเมินโดยการให้คะแนนมีผลต่อ การเลื่อน-ลด-ปลด-ย้าย ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น

 

อีกทั้งยังสามารถหาแนวทางและแก้ไขได้ทันที และให้ประชาชนมีอำนาจในการแสดงความคิดเห็นและโหวตให้กับโครงการต่างๆ ของกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านที่มาลงพื้นที่วันนี้ เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่สามารถทำให้เป็น “แลนมาร์ค” เขตบางกอกน้อยแห่งใหม่ได้ เพื่อสร้างชุมชนฐานรากยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 

 

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างปกติมากที่สุด รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ที่พรรคจะเน้นเรื่องคุณภาพความเป็นอยู่มากที่สุด ไม่ใช่มาสร้างภาพพัฒนากรุงเทพฯแต่ขาดการละเลยคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ ดังนั้นจึงต้องทำควบคู่กันไป

 

ดังนั้น จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชน และพี่น้องการรถไฟถึงการพิจารณาผู้สมัครผู้ว่าฯ และผู้สมัคร ส.ก. ที่ผู้สมัครส่วนใหญ่จะใช้วิธีสร้างภาพ แต่สำหรับไทยสร้างไทยไม่ใช่พรรคที่สร้างภาพ แต่ลงทำงานจริงจัง ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องเลือกคนที่ไม่สร้างภาพ แต่เน้นทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube