Home
|
ข่าว

นายกฯ สั่งดูแลนทท.รัสเซีย-ยูเครนในไทยใกล้ชิด

Featured Image
นายกฯ สั่งดูแลนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนในไทยใกล้ชิด มอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการความร่วมมือ พร้อมช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิด

 

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างในไทยประมาณ 8,000 คน เป็นชาวรัสเซียประมาณ 7,000 คน และยูเครนประมาณ 1,000 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานี โดยได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ จัดหาระบบชำระเงินทางเลือกอื่นรองรับ จัดหาที่พักระหว่างนักท่องเที่ยวหาเที่ยวบินกลับประเทศ และจัดหาล่ามประจำโทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น

 

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า การขอความช่วยเหลือส่วนมากเป็นการขอขยายเวลาพำนักในประเทศ ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนไปใช้สายการบินประเทศที่สาม อาทิ สายการบิน Qatar Airways และ Turkish Airlines ในการเดินทางได้

 

นอกจากนี้ หากจำเป็น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังพร้อมสนับสนุนการจัดหาที่พัก อาหาร และความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและยูเครนอีกด้วย

 

สำหรับผลกระทบเรื่องการชำระเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาทราบว่าสามารถโอนเงินผ่านเครือข่ายอื่นนอกจาก Swift ได้ เช่น TransferWise, Western Union และ MoneyGram เป็นต้น ซึ่งมีการให้บริการผ่านทั้งธนาคารพาณิชย์ (ไทยพาณิชย์ กลิกรไทย และออมสิน) และช่องทางที่ไม่ใช่ธนาคาร (สวัสดีช้อป เซ็นทรัล และไปรษณีย์ไทย) ทั้งนี้ หน่วยงานของไทยได้ประสานผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

 

1) ธนาคารพาณิชย์ โดยขอให้ช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อ

2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว

3) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตและสมาคมโรงแรมภาคใต้ เพื่อให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวโดยตรง

 

นายธนกร กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนจากทั้งสองประเทศอย่างรอบด้านและเท่าเทียม โดยหน่วยงานของไทยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย

 

พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นปัญหา การดำเนินการ และแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการทางนโยบายอย่างเหมาะสม นายกรัฐมนตรียืนยันให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกประเทศที่อยู่ในไทยอย่างเต็มที่ ในฐานะที่ไทยเป็นมิตรกับทุกฝ่าย และไม่ใช่คู่ขัดแย้งของประเทศใด

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทั้งชาวรัสเซียและยูเครนในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแล อำนวยความสะดวก และช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube