Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติจัดสรรอัตราขรก.สคทช.ใหม่65อัตรา

Featured Image
คณะรัฐมนตรี อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับ สคทช. รวม 65 อัตรา มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น 22 ล้านบาทต่อปี

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. สำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 65 อัตรา โดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ22 ล้านบาทต่อปีซึ่งสคทช. เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 มีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. โดยมีภารกิจในการเสนอแนะนโยบายแ