fbpx
Home
|
ข่าว

“ชลน่าน”รับเป็นไปได้ฝ่ายรบ.ตีตกกม.ลูกของเพื่อไทย

Featured Image
“ชลน่าน”รับเป็นไปได้ฝ่ายรัฐบาลตีตกกฏหมายลูกของเพื่อไทย รอดูเสียงข้างมากของสภา พยายามเต็มที่ชี้แจงเหตุผลโน้มน้าวสมาชิก

 

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทยและ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเตรียมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ที่มีแนวโน้มว่าฝ่ายรัฐบาลจะเตรียมพิจารณาตีตกร่าง พ.ร.ป.ของพรรคเพื่อไทย ว่าการพิจารณากฎหมายลูกครั้งนี้มีสอง 2 ร่างหลักและมีร่างจากพรรคการเมืองอื่นประกบอีก 10 ร่าง

 

โดยเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวาระรับหลักการ ซึ่งสิ่งที่จะพิจารณาในวันนั้นคือที่ประชุมร่วมของรัฐสภาจะรับหลักการหรือไม่ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

 

ตนมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีการปรับเปลี่ยนจำนวนและสัดส่วนของ ส.ส.จากระบบบัญชีรายชื่อ 150 เป็น 200 คน ดังนั้น สิ่งใดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ ส.ส.150 คนต้องแก้และประเด็นต่างๆให้ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะปรับแก้อย่างไร

ส่วนร่างของพรรคเพื่อไทยจะถูกตีตกหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก และตนจะพยายามแสดงให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้เห็นถึงหลักการและเหตุผลของกฎหมายให้มากที่สุด ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพรรคการเมือง และชี้ให้เห็นว่ากฎหมายลูกฉบับใหม่นี้บุคคลภายนอกพรรคการเมืองสามารถชี้แนะ และให้คำปรึกษาได้

 

เนื่องจากพ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับเดิมนั้นมีปัญหากับพรรคการเมืองได้หลายประเด็น เช่น มาตราที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมือง เช่น มาตรา 28 มาตรา 29 ที่มีการครอบงำและชี้นำทำให้หลายพรรคการเมืองถูกยุบ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บัญญัติให้พรรคเมืองต้องมีอิสระ ดังนั้นทำให้การตีความตามกฎหมายนั้นกว้างพรรคการเมืองถูกยุบไปมาก จึงต้องการไม่ให้พรรคการเมืองถูกกลั่นแกล้ง และเกิดการตีความที่ไม่เป็นธรรมและต้องดูพฤติการณ์ด้วยว่าสิ่งที่พรรคการเมืองทำเป็นการขาดความเป็นอิสระหรือไม่

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube