Home
|
ข่าว

ซูเปอร์โพล 77.9% ชี้หนี้นอกระบบคือรากเหง้าความยากจน

Featured Image
ซูเปอร์โพล ประชาชน 77.9% ชี้หนี้นอกระบบ คือรากเหง้าความยากจนเหลื่อมล้ำ 69.5% พอใจต่อรัฐบาลลงมือแก้ปัญหาจริงจัง, 95.5% อยากให้มีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำในระบบ

 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “หนี้นอกระบบ” มุมมองและเสียงสะท้อนจากประชาชน กรณีศึกษา ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,156 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10–12ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 77.9 ระบุ หนี้นอกระบบ เป็นปัญหารากเหง้าความยากจนและเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ สภาพปัญหาเหลื่อมล้ำของหนี้นอกระบบ ร้อยละ 95.9 ระบุ ด้านคุณภาพชีวิต ถูกข่มขู่ คุกคามใช้ความรุนแรง และทำให้อับอาย, ร้อยละ 94.8 ด้านรายได้ ถูกเก็บดอกเบี้ยสูงรายวัน ส่งผลต้นทุนทำกินสูงจนไม่เหลือเก็บ, ร้อยละ 94.6 ด้านกฎหมายและเสรีภาพ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ไม่มีที่พึ่งไกล่เกลี่ยช่วยเหลือตามกฎหมาย และร้อยละ 94.3 ด้านการเข้าถึงแหล่งทุน ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 69.5 พอใจต่อรัฐบาลปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญลงแก้หนี้นอกระบบต่อเนื่อง ช่วยไกล่เกลี่ย หยุดการข่มขู่คุกคาม ช่วยจัดหาแหล่งทุน และได้รับมอบคืนที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 30.5 ไม่พอใจเพราะไม่ต่อเนื่องครอบคลุมทั่วถึง และยังพบการฉวยโอกาสที่เป็นปัญหาเรื้อรังเกี่ยวข้องหลายฝ่าย

นอกจากนี้ ความคาดหวัง ความต้องการต่อแนวทางแก้หนี้นอกระบบ ร้อยละ 95.5 อยากให้มีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำในระบบ ที่เข้าถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้น, ร้อยละ 95.3 อยากให้รัฐบาล โดยหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย จัดการนายทุนผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบและขบวนการขูดรีดที่ยังมีอยู่, ร้อยละ 92.7 อยากให้รัฐบาลช่วยสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นที่พึ่งทางกฎหมาย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube