Home
|
ข่าว

นายกฯปธ.เปิด “พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม”

Featured Image
นายกฯ เป็นประธานเปิด “พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม” ชี้ภาพความสูญเสียอยู่ในหัวใจ ต้องช่วยกันป้องกัน บอกสะเทือนใจเสียใจทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บ

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา ผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ โดยต้องขอขอบคุณทุกคน รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการบริหารประเทศ ประการหนึ่งคือ ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างโอกาสความเท่าเทียมและความเป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดขึ้นให้ได้เร็ว เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คงไม่ใช่เฉพาะสึนามิอย่างเดียว แต่รวมถึงภัยพิบัติหลายประการด้วยกัน เหตุการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียให้กับประชาชน ทั้งกลุ่มเชื้อชาติใด หรือจะอาศัยอยู่ในภูมิภาคใดก็ตาม ชาวไทยเผชิญหน้ากับภัยคุกคามเหล่านี้ อย่างเห็นได้ชัดว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น จะต้องคุยกันต่อไปว่าจะต้องทำกันอย่างไรต่อไป รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีบาดเจ็บ สูญเสียต่างๆ รัฐบาลจะพยายามเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูและเยียวยา สถานการณ์ความเดือดร้อน เสียหายต่างๆ เพื่อบรรเทา บรรลุหรือทุเลาให้ดีขึ้นเร็วที่สุด นี่คือสิ่งที่เกิดมาแล้ว

ส่วนภัยพิบัติ 26 ธันวาคม 2547 ผ่านมาแล้ว 18 ปี ภาพเหล่านั้นตราตรึงอยู่ในจิตใจทุกคน ตนก็ยังจำได้ตอนเป็นทหารอยู่ ใช้กำลังทหารเข้าไปช่วย ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ตำรวจ ทหารลงไปช่วยดูแล และผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุด ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สิน บ้านเรือนต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านี้อยู่ในหัวใจทุกคน ซึ่งทุกคนต้องพยายามป้องกันแก้ไขให้ได้มากที่สุด การสูญเสียบุคคลในครอบครัว ซึ่งไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้ บุคคลที่เป็นคนที่เรารู้จัก จะเห็นได้ว่ามีการจัดกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆ ทุกปีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนทางชุมชนแห่งบ้านน้ำเค็ม รัฐบาลมอบหมายจัดหางบประมาณให้กับกระทรวง วัฒนธรรม จะสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม เพราะความเสียหายเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านจิตใจ ยังประเมินค่าไม่ได้ คงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ ตนเองก็สะเทือนใจเหมือนกัน ทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บ สูญเสียตนเสียใจด้วยทุกครั้ง เพราะถือว่าคือคนไทยด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้ให้ทุกคนปลอดภัย และได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุด สร้างความเสียหายทางด้านจิตใจประเมินค่าไม่ได้ ไม่สามารถเรียกชีวิตกับมาได้ แต่จำเป็นต้องดูแลอย่างไร และอยู่อย่างไรต่อไป เพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก โดยเราไม่สามารถห้ามธรรมชาติได้ บางอย่างป้องกันได้ บางอย่างแก้ไขได้ แต่บางอย่างเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างขนาดใหญ่ วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ เช่น ภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล ประเทศเขารับผลกระทบอาจจะแรงกว่าเราด้วยซ้ำ ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เรามีความพร้อมในการที่จะทำให้ทุกอย่าง ไม่เกิดขึ้นอีก หรือบรรเทาความเสียหายให้ลดลงมากที่สุด

ในด้านเศรษฐกิจก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ประเทศไทยเรามีอยู่คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ความเป็นไทย อาหารไทย ธรรมชาติสวยงาม บุคลิกความเป็นคนไทย อารีโอบอ้อม นี่คือ Soft Power คือพลังสำคัญของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนให้เดินไปข้างหน้าด้วยการสื่อสาร รักษาต่อยอด ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่จะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้มีมูลค่าขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีเกิดขึ้น สามารถยึดโยงทุกเรื่องได้หากรู้จักคิดรู้จักพัฒนาเอามาต่อยอดซึ่งกันและกัน แล้วจะเกิดมูลค่าขึ้นมาทันที อยากให้ทุกคนได้รวมพลังกัน ร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างไรบ้างเมืองของเรา ชุมชนของเรา จะมีความเข้มแข็งความก้าวหน้า อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์คือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ฉะนั้นต้องช่วยกันทุกคนนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะดูแลและพร้อมที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความรักความห่วงใย ไม่ว่าจะเด็กเยาวชนคนรุ่นสูงวัยซึ่งกระบวนก็ว่าจะมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆ

วันนี้ต้องติดตามว่าโลกเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากแล้ว คงไม่ใช่เรื่องภัยธรรมชาติอย่างเดียว แต่อยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าสถานการณ์โลกของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในภูมิภาค เป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องเรียนรู้และพูดคุยในสาระที่เป็นประโยชน์และจะปรับตัวอย่างไร กลับแนวคิดปรับวิถีปฏิบัติของรัฐบาล มีมาตรการพร้อมจะดูแลและส่งเสริมแต่ทุกอย่าง คิดมาจากในพื้นที่จากชุมชน และจากประชาชน จะตรงความต้องการมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube