Home
|
ข่าว

นายกฯ พร้อมแจงญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป

Featured Image
นายกรัฐมนตรีและ ครม. พร้อมแจงญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. เป็นต้นไป แจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาฯทราบ เพื่อวิป สองฝ่ายร่วมกำหนดวัน

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีความพร้อมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันแถลงหรือชี้แจงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยกับคณะรวม 173 คน

 

ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1ใน10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าชื่อกัน เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 โดยจะแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

 

โดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจคณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามที่นายแพทย์ชลน่าน ระบุ ในหนังสือขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี เช่น ประเด็นด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ประเด็นเรื่องของแพง ประเด็นการก่อหนี้สาธารณะ ประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประเด็นเรื่องโรคระบาดสัตว์ การแก้ปัญหาทุจริต ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหายาเสพติด เป็นต้น

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube