Home
|
ข่าว

โฆษกย้ำผลสำเร็จการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์สนามบินเบตง

Featured Image
โฆษกรัฐบาลย้ำผลสำเร็จการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์สนามบินเบตง “นายกฯ” มอบความสุขให้คนใต้ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำถึงผลสำเร็จการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ให้เที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำ โดยสายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ใช้สนามบินเบตงเป็นเที่ยวบินแรกเมื่อวานนี้ (29 ม.ค. 65) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตง ว่า เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ถือเป็นผลงานของรัฐบาลที่ต้องการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ ผลสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องชาวเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ที่นอกจากจะเพิ่มทางเลือกการเดินทางมากกว่าเดิมแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ถือเป็นการมอบความสุขให้พี่น้องภาคใต้

 

พร้อมกับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สนามบินเบตงเกิดประโยชน์สูงสุด ให้เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อย่างเคร่งครัดด้วย

 

ขณะเดียวกัน การก่อสร้างสนานบินเบตง เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐบาลที่ต้องการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ โครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษลักษณะเฉพาะ เพื่อให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนประกอบด้วยอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี “เมืองเกษตรอุตสาหกรรม” อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส “เมืองเชื่อมการค้าชายแดน” และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา “ต้นแบบของเมืองท่องเที่ยว”

 

ซึ่งทั้งสามส่วนนี้จะเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อกระจายการพัฒนาและความเจริญ ลงสู่ท้องถิ่นทำให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งจากนี้ จะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ใน 2 เส้นทางตามที่ได้มีการขออนุญาตทำการบิน คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง แม้ขณะนี้ ยังไม่มีเที่ยวบินประจำ แต่สนามบินเบตงก็สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จอีกผลงานของรัฐบาลในการพัฒนาภาคใต้ของไทย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube