fbpx
Home
|
ข่าว

SNI เพิ่มงบฯ30% ดันสมุนไพรไทยแข่งขันตลาดโลก

Featured Image
SNI ขยายเพิ่มงบฯ 30% ธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เร่งงานวิจัยดันสมุนไพรไทยแข่งขันในตลาดโลก รองรับการเติบโตของตลาด ด้านสุขภาพหลังโควิด

 

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่ม Specialty Natural Innovation (SNI) กล่าวว่า SNI ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยเป็นหลัก โดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยอดีต นำมาปรับพัฒนาต่อยอดผสมผสานรวมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

 

โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยผสานกับนวัตกรรม ในการสกัดสมุนไพร แต่ยังคงรักษาคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของสมุนไพรไว้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการบริโภคมากขึ้น เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย และยกระดับสมุนไพรไทย ให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันในตลาดโลก เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพของสินค้าที่ออกสู่ผู้บริโภค

 

ปัจจุบัน SNI ประกอบด้วย บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (SNP) เป็นโรงงานสกัดสมุนไพรไทย เป็นโรงงานแห่งแรกที่มีการทำ standardization herbal actives ที่ใช้ในวงการแพทย์ มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO9001 : 2015, HACCP, Halal, Organic มีการทำ partnership farming กับเกษตรกร ทำให้สามารถควบคุมความปลอดภัยของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการนำมาสกัด

 

อีกทั้งล่าสุดบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (SNP) ได้รับอนุญาตสกัด CBD ได้แก้ ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ชบ 1/2564 (มป) ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พ.ย.2564 สำหรับเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากความโดดเด่นเรื่องงานวิจัยกลุ่มบริษัท SNI สามารถเติบโต อย่างยั่งยืน เคียงคู่กับเครือข่ายการเกษตร ที่เราได้มีโอกาสเติบโตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพร เราสร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านโครงการ “แทนคุณไทยฟาร์ม” โดยร่วมพัฒนากระบวนการเพาะปลูกกับกลุ่มเกษตรกรสมุนไพร นำองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีสารสำคัญในปริมาณสูง และรับซื้อผลผลิตมาใช้ในการผลิตสารสกัดต่อไป ทั้งนี้ถือเป็นการควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ และ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรไทยกว่า 200 ครัวเรือน ใน 25 จังหวัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการสร้างอาชีพที่มั่นคง

 

โดยในปีนี้เป็นอีกปีที่ดีสำหรับการเติบโตของ SNI ที่ก้าวข้ามผ่านปีที่ 21 มาอย่างสวยงามและพร้อมที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมทั้งเพื่องานด้านการผลิต การวิจัย และงานการตลาด นำไปสู่การตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าสุขภาพที่เติบโตมากขึ้น รวมไปถึงปัจจัยด้านการตลาดของสินค้าสมุนไพร และ กัญชา กัญชง

 

ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ของบริษัทมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาราว 30% เชื่อมั่นว่าปี 2022 นี้ จะเป็นโอกาสที่ดี ในการเติบโตของธุรกิจ เตรียมแผนงานเพื่อขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ รองรับการเติบโตของตลาด ด้านสุขภาพหลังจากโควิด เนื่องจากตลาดนิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube