Home
|
ข่าว

SNPS เพิ่มงบฯ 30% ดันสมุนไพรไทยแข่งขันตลาดโลก

Featured Image
SNPS ขยายเพิ่มงบฯ 30% ธุรกิจครอบคลุมต้นน้ำสู่ปลายน้ำเร่งงานวิจัยดันสมุนไพรไทยแข่งขันในตลาดโลก รองรับการเติบโตของตลาดด้านสุขภาพหลังโควิด

 

 

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มบริษัทสเปเชี่ยลตี้กล่าวว่า บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด (SNPS) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยเป็นหลักโดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยอดีตนำมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานรวมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

 

 

โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยผสานกับนวัตกรรม ในการสกัดสมุนไพรแต่ยังคงรักษาคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของสมุนไพรไว้และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการบริโภคมากขึ้นเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย และยกระดับสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันในตลาดโลกเพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพของสินค้าที่ออกสู่ผู้บริโภค

 

 

ปัจจุบัน กลุ่มสเปเชี่ยลตี้ ประกอบด้วย บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด (SNPS) เป็นโรงงานสกัดสมุนไพรไทย เป็นโรงงานแห่งแรกที่มีการทำ standardization herbal actives ที่ใช้ในวงการแพทย์มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น LEED GOLD, ISO9001 : 2015, ISO22716:2007, FSSC22000, GHP, GMP(PIC/S), GMP Cosmetic, HACCP, Halal, Organicมีการทำ partnership farming กับเกษตรกรทำให้สามารถควบคุมความปลอดภัยของสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการนำมาสกัด

 

 

อีกทั้งล่าสุดบริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (SNPS) ได้รับอนุญาตสกัด CBD ได้แก้ ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก)ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ชบ 1/2564 (มป) ให้ไว้ณ วันที่ 8 พ.ย.2564 สำหรับเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากความโดดเด่นเรื่องงานวิจัยกลุ่มบริษัท สเปเชี่ยลตี้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับเครือข่ายการเกษตรที่เราได้มีโอกาสเติบโตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพรเราสร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านโครงการ “แทนคุณไทยฟาร์ม” โดยร่วมพัฒนากระบวนการเพาะปลูกกับกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรนำองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพมีสารสำคัญในปริมาณสูง และรับซื้อผลผลิตมาใช้ในการผลิตสารสกัดต่อไปทั้งนี้ถือเป็นการควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรไทยกว่า 200 ครัวเรือน ใน 25 จังหวัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการสร้างอาชีพที่มั่นคง

 

 

โดยในปีนี้เป็นอีกปีที่ดีสำหรับการเติบโตของ SNPSที่ก้าวข้ามผ่านปีที่ 21 มาอย่างสวยงามและพร้อมที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านการผลิตการวิจัย และการตลาดนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าสุขภาพที่เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงปัจจัยด้านการตลาดของสินค้าสมุนไพร และ กัญชา กัญชง

 

 

ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ของบริษัทมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาราว 30% เชื่อมั่นว่าปี 2022 นี้ จะเป็นโอกาสที่ดี ในการเติบโตของธุรกิจเตรียมแผนงานเพื่อขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ รองรับการเติบโตของตลาดด้านสุขภาพหลังจากโควิด เนื่องจากตลาดนิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (SNPS)

โทร:       038-458-698 ต่อ 102

086-307-3610

ไลน์:       @snpthai

อีเมล์:      sales@snpthai.com

เว็บไซต์:                 www.snpthai.com

 

บริษัท สเปเชี่ยลตี้อินโนเวชั่น จำกัด (SI)

โทร:       02-313-3456

095-558-2289

ไลน์:       @SpecialtyInno

อีเมล์:      contact@spgthai.com

เว็บไซต์:                 www.specialtyinnovation.com

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube