Home
|
ข่าว

กต.เร่งพิจารณาแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุ

Featured Image
กต.เร่งพิจารณาแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุดิอาระเบีย – พร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทุกด้าน

 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลการเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้ง 2 ทั้งประเทศ ได้เห็นชอบให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้กลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต และตั้งกลไกทวิภาคี หพุภาคี และความร่วมมืออื่น ๆ เพื่อรื้อฟื้นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งแรงงาน พลังงาน การท่องเที่ยว อาหาร และสาขาใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป

 

ขณะเด