Home
|
ข่าว

“หมอทศพร”ยื่นกลาโหมขอยกเลิกฝึกภาคสนามนศท.

Featured Image
“หมอทศพร”ยื่น กลาโหม ขอยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ห่วงแพร่ระบาดโควิด

 

 

 

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้เข้ามายื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกองทัพบก เรื่องขอให้ยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ โดยมีพันเอก ฐาปณา  อุไรวรรณ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับหนังสือ

 

 

 

โดย นพ.ทศพร กล่าวว่า การฝึกภาคสนามทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด มีปัญหาเรื่องสุขอนามัย อาจทำให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และอาจแพร่มายังชุมชนและครอบครัวในวงกว้างต่อไปได้ รวมถึงอาจกระทบต่อนักเรียนชั้นมัธยมที่ 6 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเข้าสอบในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ ตนได้รวบรวมเสียงร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เกี่ยวกับความกังวลของการฝึกภาคสนาม ทั้งนี้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเรียน และ มีผลกระทบต่อการทำงานประกอบอาชีพในอนาคตได้จากการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ โดยร้องขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ และ ทบทวน ปรับปรุง การฝึกภาคสนามในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ยังได้เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหาร ให้เป็นการรับสมัครตามความสมัครใจด้านพันเอก ฐาปณา  อุไรวรรณ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับหนังสือ และระบุว่าจะประสานงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube