Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติวงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาทโครงการบริการด้านสธ.

Featured Image
ครม. อนุมัติวงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาทโครงการบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 ของสปสช.

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท สำหรับโครงการบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งการคัดกรองบริการรักษาผู้ติดเชื้อ การดูแลผู้ติดเชื้อการให้บริการวิกฤตฉุกเฉิน และหน่วยให้บริการวัคซีน covid19 ตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมกับมอบหมายให้สปสช. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย covid-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุม และป้องกันโรคระบาดทั้งในเรื่องของจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศไทย เข้าสู่สภาวะปกติ สามารถดำเนินกิจกรรมกิจการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วขึ้น ศักยภาพสถานบริการของรัฐเพิ่มขึ้น จากผลของการติดเชื้อลดลง โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube