Home
|
ข่าว

สภาฯ ล่มระหว่างการพิจารณาลงติร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการ

Featured Image
สภาฯ ล่มระหว่างการพิจารณาลงมติร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการ หลังองค์ประชุมไม่ครบ

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงบ่ายวันนี้(15 ธ.ค.) ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ที่นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งภายหลังจบการพิจารณาและการอภิปรายของสมาชิกเสร็จสิ้น เตรียมที่จะลงมติว่าจะส่งร่างไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือไม่ ประธานที่ประชุมได้กดสัญญาณเรียกสมาชิกเพื่อแสดงตนก่อนลงมติ หลังประธานในที่ประชุมให้เวลาสมาชิกได้แสดงตนเป็นเวลาพอสมควร นายสุชาติ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุม ระบุ”ไม่ครบอีกแล้วละครับ เลิกประชุมครับ” ก่อนปิดการประชุมในเวลาประมาณ 16.23 น.

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ที่นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่ไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ให้ได้รับการประกันตัวด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกันตัว และการประกันด้วยหลักทรัพย์หรือมีผู้ค้ำประกัน ทำให้เกิดภาระแก่ผู้ถูกกล่าวหาจนทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเดือดร้อนหรือไม่ได้รับการประกันตัว
ด้าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การให้การประตัวของผู้ต้องหาในกฎหมายฉบับนี้ ถือว่าไม่ผิดหลักการของกฎหมาย แต่เมื่อดูพฤติกรรมของสำนวนทางคดีต้องไม่มีช่องว่าง หรือการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยเฉพาะวงการกฎหมาย ทนายความ อีกทั้ง ต้องดูความพร้อมของการรับรองตนเองในระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูลออนไลน์สามารถทำได้ 100% แล้วหรือไม่ เพราะการรับรองตนเองเป็นสิ่งที่คนร้ายกระทำเพื่อให้พ้นความผิดได้ จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้ง หากผู้ต้องหาเกิดหลบหนีจะทำให้ผู้เสียหายได้รับผลกระทบโดยตรง ฉะนั้น การปล่อยให้มีการประกันตัวที่ง่ายเกินไปจะทำให้ครอบครัวของผู้เสียหายได้รับการรบกวน

 

ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ที่นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 236 เสียง ไม่เห็นด้วย 36 เสียง งดออกเสียง 49 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในรายละเอียดให้เกิดความรอบคอบภายใน 60 วัน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube