Home
|
ข่าว

“ชวน”คนไทยต้องเชื่อมั่นในระบอบปชต.

Featured Image
“ชวน”คนไทยต้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อย่าไปนำปัญหาอุปสรรคมาทำลายระบบหลักของประเทศ ชี้ รธน.แต่ละฉบับมีจุดอ่อน-แข็งต่างกัน

 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา วันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญของประชาธิปไตย ผ่านมา 90 ปี แล้ว คนไทยต้องเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ เพราะตัดสินใจ เลือกระบบนี้แล้ว อย่าไปนำปัญหาและอุปสรรคมาทำลายระบบหลักของประเทศ ต้องไม่หมดกำลังใจ ยอมรับ หรือถูกกลืนไปกับระบบ เช่น ระบบท้องถิ่น ก็เป็น ส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ต้องหาทางขจัด การซื้อสิทธิ ขายเสียง ซึ่งที่ผ่านมา 90 ปี มีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยอมรับ นโยบายสู้เงินไม่ได้ แต่ประชาขนต้องไม่ละเลยส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้ตัดอำนาจวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ของประชาธิปไตย ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ แต่ละฉบับก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไข ของประเทศ ดังนั้นย่อมมีเหตุผลของการใช้และเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในบางเรื่อง แต่ความเป็นสากลยังจำเป็นต้องมี ในระบบการเลือกตั้งที่มีผู้แทนของประชาชนเข้ามาบริหารบ้านเมือง

 

สำหรับการเลือกตั้งที่ยังมีการทุจริตซื้อเสียง ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังรณรงค์เรื่องบ้านเมืองสุจริตเพราะหากไม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงการทุจริต ก็จะมีปัญหา ไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบอะไรก็ตาม”ชวน”เป็นสิทธิพรรคการเมืองส่งชิงเลือกตั้งซ่อม มารยาทการเมืองทำยากไม่ตำหนิกัน ห่วง ปชป.สมาชิกลาออก แต่เข้าใจ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เชื่อเลือกรองหัวหน้าพรรคไม่ทำขัดแย้ง

 

นายชวน หลีกภัย ในฐานะอดีตประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และผู้ใหญ่ในพรรค กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและชุมพร ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลจะส่งผู้สมัครชิงพื้นที่กันเอง ว่า เป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองแล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนที่มองว่าเป็นมารยาททางการเมือง ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งผู้สมัครชิงพื้นที่กันเอง ที่ผ่านก็ทำกันแบบแต่ยอมรับว่าทำยากเพราะเป็นสิทธิของพรรคการเมือง ไปตำหนิกันไม่ได้

 

นายชวน ยังกล่าวถึง ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์ ที่มี สส. และ สมาชิกลาออก ส่วนตัวก็เป็นห่วง แต่เข้าใจ ชื่อเสียง เกียรติภูมิ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา ย้อนกลับไปในอดีตพรรคเคยตกต่ำกว่านี้แต่ก็ฟื้นกลับมาได้ แต่ปัจจุบันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น ซึ่งก็ต้องเห็นใจฝ่ายบริหารของพรรคด้วย มีการแข่งขันสูง กทม. ไม่มี สส. ขณะที่ภาคใต้ก็เสียพื้นที่ไปเยอะยอมรับว่ามีสถานการณ์บางอย่าง ความหวั่นวิตกกลัวว่าจะสู้ไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ เฉพาะ หลังว่า ผู้บริหารพรรค จะตระหนัก ซึ่งตอนนี้ คนส่วนใหญ่ยัง มั่งคงอยู่กับพรรค แต่ที่น่าเสียดายคนที่ได้ตำแหน่งจากพรรค เป็นถึงรัฐมนตรี ลาออกไป ทำให้ฐานนิยมของพรรคต้องมาเป็นคู่แข่งกันเอง ทำให้พรรคเหนื่อยมากขึ้น ความเป็นหนึ่งก็ไม่เป็นอย่างที่หวัง แต่ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนไม่เข้าไปห้าม ทำได้แต่ขอร้องไปหลายคน เมื่อมีปัญหา ไม่สามารถอยู่ได้ ก็ห้ามไม่ได้ส่วนการประชุมพรรคเพื่อเลือกรองหัวหน้าพรรคภาคใต้คนใหม่ ที่จะมีการแข่งขัน ระหว่าง นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ สส.นครศรีธรรมราช และ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลาจะทำให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ง เกิดขึ้นอีกหรือไม่นั้น ตนเองไม่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของผู้บริหารพรรคพิจารณาแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นสิทธิ ทุกครั้งก็มีการแข่งขัน แต่จบลงได้ง่ายเพราะเข้าใจกัน สุดท้ายก็มาทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ แพ้แล้วกลายมาเป็นศัตรู ส่วนความขัดแย้ง จะเกิดขึ้นหรือไม่รับรองไม่ได้ แต่พยายาม แนะนำนักการเมืองรุ่นใหม่ ว่า การเมืองต้องแข่งขันและ พิสูจน์ ความรู้ความสามารถในการทำงาน ซึ่งต้องใช้เวลา กว่าจะเป็นที่ยอมรับ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube