Home
|
ข่าว

“ชัยวุฒิ” เผย UAE ชวนไทย ร่วมมือการค้าเสรี

Featured Image
“ชัยวุฒิ” เผย UAE ชวนไทย ร่วมมือการค้าเสรี – food security -สินค้าเกษตรผักผลไม้ ไก่แช่แข็ง

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมหารือกับ ดร. ธานี บิน อาเหม็ด อัล เซยูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ งานworld expo 2020 โดย รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผย ว่า จากการหารือร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการชวนประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เปิดเขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area และให้ความสำคัญ กับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร food security ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอยากขอความร่วมมือกับไทยเรื่องอาหาร และสินค้าเกษตร ที่อยากจะให้ประเทศไทยสนับสนุน ด้านอาหาร นอกจากนี้ก็สนใจเรื่องพลังงาน และสัมปทานแก๊สในประเทศไทยด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศในอนาคตโดย ตลอดปีที่ผ่านมา แม้อยู่ใน สถานการณ์โควิด ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทย เพิ่มขึ้น กว่า22% คิดเป็นมูลค่าประมาณ2 พันล้านดอลลาร์ นาย ชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกของไทยสูงถึงปีละ 2.5พันล้านดอลลาร์ ก่อนสถานการณ์โควิด โดยหลักๆเป็นสินค้าเกษตร และอาหารจำพวกผักผลไม้ ไก่แช่แข็ง

นอกจากนี้ ยังมี รถยนต์ 357 ล้านดอลลาร์ เครื่องปรับอากาศ 138 ล้านดอลลาร์ไม้ 136 ล้านดอลลาร์ อัญมณี 135 ล้านดอลลาร์ ยาง92 ล้านดอลลาร์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube