fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ ยืนยันไม่ท้อ

Featured Image
นายกฯ ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ ยืนยันไม่ท้อ เร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน 2 เดือนล่าสุด แจ้งเบาะแส ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 1111 จำนวน 58,344 เรื่อง ดำเนินการยุติได้แล้วกว่า 97.05 %

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง 1111 ของรัฐบาล ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 6 ธ.ค. 2564 พบว่ามีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และสอบถามข้อมูลทั้งหมด 58,344 เรื่อง แบ่งเป็น การร้องทุกข์แจ้งเหตุ/แจ้งเบาะแสเรื่องทั่วไป 10,682 เรื่อง สอบถามข้อมูลและร้องทุกข์เกี่ยวกับ COVID-19 จำนวน 47,662 เรื่อง แยกออกเป็น เรื่องร้องทุกข์ COVID-19 จำนวน 2,603 เรื่องและสอบถามข้อมูล COVID-19 จำนวน 45,059 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้แล้ว 56,623 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.05 และรอผลการพิจารณาอีก 1,721 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.95

 

นายธนกร ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 5 อันดับเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่

1. ประเด็นด้านการรักษาพยาบาล เช่น เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด สายพันธุ์โอไมครอน

2. ประเด็นปัญหาการใช้ถนน เช่น ขอให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือนชะลอรถ

3. ประเด็นเสียงรบกวน เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการรวมกลุ่มดื่มสุรา

4. ประเด็นไฟฟ้า เช่น ขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ/ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

5. ประเด็นการเมือง เช่น ขอชมเชย/ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ทั้งสายด่วนรัฐบาล 1111 ตู้ปณ. 1111 www.1111.go.th โมบายแอปพลิเคชัน PSC1111 และจุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ขณะเดียวกัน ยังช่วยพัฒนาการดำเนินการของรัฐบาลในการรับมือกับประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ พร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่มีท้อและจะเร่งดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube