fbpx
Home
|
ข่าว

จับตา!! ศบค.ชุดใหญ่ ถกผ่อนคลายกิจการสถานบันเทิง

Featured Image
จับตา!! ศบค.ชุดใหญ่ ถกผ่อนคลายกิจการสถานบันเทิง – ศปม. ชง ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือ ศบค. จะเป็นประธานการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ (25พ.ย.64) โดยมีวาระรายงานเพื่อทราบตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ ศปก.สธ. จะรายงานสถานการณ์ และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อพร้อมกับแผนการให้บริการฉีดวัคซีน และยา

โดยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า จะรายงานผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ ศปก.ด้านการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จะรายงานผลการดำเนินงานและแผนการเปิดประเทศ รวมถึงการจัดหาเว็บไซต์หลักของประเทศไทย (www.thailand.go.th) นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน จะรายงานสถานการณ์แรงงานในประเทศ และความก้าวหน้า ในการนำแรงงานเข้าประเทศ

สำหรับวาระเพื่อพิจารณานั้น ทาง ศปก.สธ. จะเสนอให้ที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาปรับมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย และเสนอให้พิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในส่วนของกิจการ และสถานบันเทิง อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. และสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ทั้งนี้ คราวที่ 14 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube