Home
|
ข่าว

ชาวบ้านเขาชะเมา ร้อง”ชวน”แก้ปัญหาสิทธิที่ทำกิน

Featured Image
ชาวบ้านเขาชะเมา ร้องประธานสภา แก้ปัญหาสิทธิที่ทำกิน ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ กำหนดบริเวณที่ดินป่าใหม่

 

น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานการเมือง สภาผู้แทนราษฎร  รับหนังสือแทนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ของ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

 

โดยตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ทำกิน ที่มีปัญหาเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ที่มีการกำหนดบริเวณที่ดินป่าใหม่ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และเกิดปัญหาพื้นที่ทำกินทับซ้อนกับพื้นที่อุทยาน เกษตรกรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพืชได้ เนื่องจากเป็นยางพารา ที่ใช้เวลาในการปลูกและมีผลผลิต จึงอยากให้แก้ปัญหา สามารถปลูกพื้นทดแทนได้ และสามารถเข้าทำกินในพื้นที่ดั้งเดิมได้ ขอให้อุทยานแก้ไขภาพถ่ายพื้นที่แนบท้าย ที่มีความทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของประชาชนและขอให้ยึดตามหลักแนวเขตเดิมตั้งแต่ปี2518 น.ส.ผ่องศรี กล่าวว่า เบื้องต้นจะใช้การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube