fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”ลุยนครสวรรค์ สั่งเร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ด

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ลุยนครสวรรค์ สั่งเร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ด ช่วยลดน้ำท่วม กักเก็บน้ำให้ประชาชนมีน้ำช่วงแล้ง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอระบบการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเดินทางลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโดยนำน้ำเข้า-ออกบึงบอระเพ็ด บริเวณประตูปากคลองบึงบอระเพ็ด

 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่สำคัญเป็นจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่ผ่านมารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแผนแก้ไขปัญหาด้านน้ำเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในช่วงฝนทิ้งช่วง โดยมอบหมายให้ สทนช. เร่งชี้แจงร่างแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทราบ รวมถึงให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซี่งเห็นผลได้ชัดเจนว่าฤดูฝนปีนี้บึงบอระเพ็ดทำหน้าที่ชะลอน้ำหลากจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” สามารถกักเก็บได้กว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทำให้ชาวนครสวรรค์มีแก้มลิงขนาดใหญ่ รอดพ้นจากภาวะน้ำท่วม และมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ และให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบโครงการที่ช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน และเร่งพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube