fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.จี้ รัฐเร่งแก้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

Featured Image
ส.ส.จี้ รัฐเร่งแก้ปัญหาผลกระทบพืชผลทางการเกษตร ข้าวราคาตกต่ำ ถนนชำรุด ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (11 พ.ย.64) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนจากผลกระทบพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าว พร้อมฝากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวขอให้วางแนวทางแก้ปัญหาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้ ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ยังเป็นอีกปัญหาที่สมาชิกนำเข้าหารือต่อเนื่อง ทั้งถนนชำรุด ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอบางพื้นที่ไม่มีน้ำประปาใช้ โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งเที่ยว และปัญหาน้ำประปาไม่ได้คุณภาพ

ขณะที่ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึงปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้การเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยยังเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เพียงพอ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube