Home
|
ข่าว

นายกฯเตรียมประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านทางไกล

Featured Image
นายกฯเตรียมประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านทางไกล ผู้อำนวยการใหญ่ WHO-องค์การการค้าโลก เข้าร่วมด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสุดยอดทั้งหมด โดยมีผู้นำ หรือผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ตลอดจนผู้นำของคู่เจรจาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการค้าโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 ในช่วงเริ่มต้นการประชุมเพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 และการสร้างเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนทั้งหมดจำนวน 5 การประชุม ตามเวลาประเทศไทย

08.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38

10.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 39

12.30 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22

14.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 24

20.00 น. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 9

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube