Home
|
ข่าว

สวนดุสิตโพลคนมองจบซักฟอกการเมืองไทยเหมือนเดิม

Featured Image
สวนดุสิตโพล คนมองหลังศึกซักฟอกการเมืองไทยเหมือนเดิม ขณะจี้รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ขอฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานอย่างจริงจัง

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,306 คน เรื่อง คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

เมื่อถามถึงจุดเด่นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด พบว่า ร้อยละ 55.76 ระบุ เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความคิดเห็น รองลงมา ร้อยละ 44.31 ระบุ ฝ่ายค้านมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาประกอบการอภิปราย ขณะร้อยละ 50.82 ระบุ จุดด้อยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ คือ ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ โต้ตอบกันรุนแรง

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนได้รับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ร้อยละ 45.29 ระบุ เห็นการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภา รองลงมา ร้อยละ 44.44 ระบุ ได้รู้จักนักการเมืองแต่ละคนมากขึ้น ร้อยละ 42.96 ระบุ เห็นจุดเด่น จุดด้อยของรัฐบาล

ทั้งนี้เมื่อถามถึงการเมืองไทยหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ร้อยละ 54.67 ระบุ เหมือนเดิม รองลงมา ร้อยละ 36.68 ระบุ แย่ลง ร้อยละ 8.65 ระบุ ดีขึ้น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง “ฝ่ายรัฐบาล” พบว่า ร้อยละ 74.31 ระบุ แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 68.79 ระบุ แก้ปัญหาเรื่องวัคซีน

ขณะที่สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง”ฝ่ายค้าน” พบว่า ร้อยละ 63.79 ระบุ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงจัง รองลงมา ร้อยละ 58.21 ระบุ ช่วยประชาชนที่ร้องเรียน/เดือดร้อน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube