Home
|
ข่าว

นายกฯกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชน

Featured Image
นายกฯกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชน พร้อมสั่งคลังทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-คนละครึ่ง หวังช่วยประชาชนทุกกลุ่ม

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จและพึงพอใจความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตามมาตรา 33 39 และ 40 ว่า รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด โดยได้มีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราไปแล้วจำนวน 8,865,806 ราย และนายจ้างจำนวน 117,758 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 41,160.86 ล้านบาท หรือคืบหน้าไปถึงร้อยละ 97 จากกรอบที่อนุมัติเดิม แบ่งเป็น

-ผู้ประกันตน ม. 33 จำนวนโอน 3,269,993 ราย จำนวนเงิน 8,174.98 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน)
-นายจ้าง จำนวนโอน 117,758 ราย จำนวนเงิน 5,006.81 ล้านบาท (ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท/ลูกจ้าง/เดือน ไม่เกิน 200 คน)
-ผู้ประกันตน ม. 39 จำนวนโอน 1,293,921 ราย จำนวนเงิน 6,469.60 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)
-ผู้ประกันตน ม. 40 จำนวนโอน 4,301,892 ราย จำนวนเงิน 21,509.46 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมและรวดเร็วอีกรวมทั้ง ยังจะมีการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube