Home
|
ข่าว

ปชป.ขอบคุณส.ส.รัฐบาล-ฝ่ายค้านไว้วางใจ”เฉลิมชัย”

Featured Image
โฆษก ปชป. ขอบคุณ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ที่ไว้วางใจการทำงานของ “รมว.เฉลิมชัย”

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ได้ลงมติไว้วางใจให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ มี ส.ส. เป็นจำนวนมากที่ได้ฟังการชี้แจงของนายเฉลิมชัย แล้วยอมรับว่า ชี้แจงได้ดี มีเหตุผลไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ ไม่ได้ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย และคำชี้แจงของนายเฉลิมชัย ทำให้ประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น
ที่คิดถึงประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ข้อเท็จจริงที่สำคัญผลจากการทำงานของนายเฉลิมชัย มีมากมายหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบและยั่งยืน การทำงานทุกอย่างแน่นอนว่ามีทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเพื่อมุ่งแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน แต่หลักการที่สำคัญถ้าตั้งต้นด้วยยึดประโยชน์ของส่วนรวมย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบทุกจังหวัดทำงานร่วมกับนายเฉลิมชัยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน โดยนายเฉลิมชัยไม่ได้แบ่งว่า ใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะประชาชนในทุกเขตพื้นที่คือสิ่งสำคัญที่นายเฉลิมชัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นเสมอว่าประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส.ส. ทุกคนจะทราบการทำงานของนายเฉลิมชัยเป็นอย่างดี

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า การตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยผ่านการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคือสิ่งที่สวยงาม ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ ทุกคนก็ต้องเข้าใจ แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ต่อจากนี้ทุกคนก็ต้องร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube