Home
|
ข่าว

ปชป.ย้ำจุดยืนแก้ รธน. บัตร 2 ใบตรงตามเจตนารมณ์

Featured Image
โฆษก ปชป. ย้ำจุดยืนพรรคแก้ รธน. บัตร 2 ใบ ประชาชนเลือกได้ทั้งคนทั้งพรรค ตรงตามเจตนารมณ์ เชื่อไม่มีปัญหาในการพิจารณาของรัฐสภา 24 ส.ค. นี้

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนการยื่นญัตติของพรรคก้าวไกลที่ให้มีการตีความข้อบังคับการประชุมข้อที่ 124 ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามข้อบังคับ แต่เรื่องดังกล่าวการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ .. พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ได้พิจารณาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีหลักการและเหตุผลเป็นเรื่องการแก้เรื่องระบบการเลือกตั้ง เมื่อร่างดังกล่าวสมาชิกรัฐสภามีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง และเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองในชั้นคณะกรรมาธิการ ก็ต้องมีการพิจารณาให้มีความละเอียดรอบคอบ หากมีมาตราใดที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง หากต้องการปรับแก้ในมาตราใดข้อความใดเพื่อให้สอดคล้องต้องกันกับหลักการและเหตุผลในส่วนของระบบเลือกตั้งก็สามารถทำได้

ขณะเดียวกัน นายราเมศ ย้ำรายละเอียดของการแก้ไขนั้นว่า ตรงตามความต้องการของประชาชนที่ได้กำหนดให้มีกระบวนการเลือกตั้งที่ใช้บัตร 2 ใบ ประชาชนชอบผู้สมัครในเขตเลือกตั้งคนใดก็เลือกคนนั้น และหากชื่นชอบพรรคการเมืองใดก็สามารถเลือกพรรคการเมืองอีกบัตรหนึ่งได้ ก็จะตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากกว่า ไม่อยากให้มองว่าพรรคใดได้เปรียบเสียเปรียบหากเป็นสิ่งที่ดีตรงตามความต้องการของประชาชนย่อมเป็นจุดตั้งต้นที่ดี ส่วนวิธีการในการคำนวณคะแนนก็จะมีการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวาระสาม เชื่อว่า เมื่อ ส.ว. ได้ฟังเหตุและผลคำอธิบายของคณะกรรมาธิการแล้ว จะเห็นด้วยกับร่าง ส่วนที่มีคำถามว่าหากมีบางพรรคจะใช้สิทธิยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะกังวลหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าทุกกระบวนการหากอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถทำได้ ไม่กังวล หากเป็นเช่นนั้นผลเป็นเช่นไรก็ต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube