Home
|
ข่าว

“ประเสริฐ”ยันเพื่อไทยไม่รับร่างพรบ.งบฯ65

Featured Image
“ประเสริฐ” ยัน เพื่อไทยมีมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 พร้อมตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้น

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภาพิจารณาผ่าน ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ว่า ตลอดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นับตั้งแต่วาระ1 ถึงวาระ3 ส.ส.พรรคเพื่อไทย และกรรมาธิการงบประมาณของพรรคเพื่อไทยทุกคน ได้พยายามตรวจสอบการออกแบบงบประมาณโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวิกฤตในขณะนี้ แต่ผลปรากฏว่า การจัดสรรงบประมาณฉบับนี้กลับไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

หากคำนึงถึงวิกฤตโควิด-19 ที่ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลควรจะออกแบบและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม รวดเร็ว และทันการณ์ ต่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบต่างๆ ให้มากที่สุด แต่สิ่งที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนกลับไร้แนวทางในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศชาติ ประกอบกับมาตรการบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลที่ออกมา ยิ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้คนต้องหยุดงาน ว่างงาน ขาดรายได้ กิจการห้างร้านต่างๆ ต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ปัญหาสำคัญของชาวเกษตรกร ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 ปีของการบริหารงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็น ราคาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา ลำไย มังคุด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขณะนี้กลับละทิ้งเกษตรกร และไม่มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย

ซึ่งสิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลเคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชนเมื่อตอนเลือกตั้งปี 2562 ว่าจะดำเนินนโยบายเพิ่มราคาสินค้าเกษตรและยกระดับพืชผลเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ทุกวันนี้ยังไม่มีผลงานอะไรมายืนยันได้ว่า รัฐบาลออกแบบงบประมาณตามนโยบายที่เคยให้สัญญาประชาคมเอาไว้กับประชาชนเลยแม้แต่น้อย ในทางกลับกัน การจัดสรรงบประมาณยังเป็นลักษณะระบบราชการแบบเดิม เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น การซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หรือ การจัดฝึกอบรมที่ฟุ่มเฟือยไร้ประสิทธิภาพ

นายประเสริฐกล่าวว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลให้ร่างงบประมาณฉบับนี้มีปัญหานั้น มาจากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ บริหารประเทศผิดพลาด ไม่มีความรู้ความสามารถ และไม่มีความเข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง จนส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ซ้ำร้ายหลายโครงการยังส่อว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริต หากปล่อยให้ผ่านไปอาจสร้างภาระหนี้สินซ้ำเติมประเทศชาติและประชาชน

นายประเสริฐ ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจึงมีมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เพื่อยืนยันแนวทาง ไม่รับร่างงบประมาณ ไม่ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ และสืบเจตนารมณ์มุ่งมั่นจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งต่อไป หากมีการนำเงินงบประมาณมาใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีการใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า และป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน และไม่ไว้วางใจให้พล.อ.ประยุทธ์ บริหารประเทศชาติให้ล้มเหลว ซ้ำซากอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป และขอเรียกร้องให้เห็นแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดของรัฐบาล โปรดจงพิจารณาตัวเอง และเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขวิกฤตประเทศโดยเร็ว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube