Home
|
ข่าว

รองนายกฯสั่งเร่งรัดจัดการน้ำเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ประชุมเร่งรัดบริหารจัดการน้ำ สั่งเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ อุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าของโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว จากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) 39โครงการ และโครงการที่ผ่าน ครม.แล้ว 34 โครงการ โดย พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับทราบความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน รวมทั้ง ความคืบหน้า โครงการจัดหาแหล่งน้ำรองรับ พื้นที่รัศมี 30 กม. รอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สำหรับเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำ “คลองกะพง จ.ฉะเชิงเทรา” มีความจุ 27.5 ล้าน ลบ.ม. และ”คลองวังโตนด จ.จันทบุรี” มีความจุ 99.5 ล้าน ลบ.ม.โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการสูบผันน้ำ จากคลองสะพานแนวที่ 2 จ.ระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างประแสร์ ได้มากถึง 50 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ รองรับEEC เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาน้ำและการบริหารจัดการน้ำ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั่วประเทศ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สทนช.,กอนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุ่มเทการทำงาน อย่างได้ผล เป็นที่น่าพอใจ พร้อมทั้ง ได้กำชับให้เร่งรัดโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ อย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้ประชาชน เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ ตลอดปี และต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แก่ประชาชนให้รับทราบด้วย ควบคู่กันไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube