Home
|
ข่าว

ทอ.จัดเครื่องบินนำส่งชุดตรวจโควิดให้รพ.3จชต.

Featured Image
กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 นำส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) สนับสนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการนำส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test จำนวน 12,600 ชุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

ทอ.จัดเครื่องบินนำส่งชุดตรวจโควิดให้รพ.3จชต.

สำหรับโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” นั้น เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขาดแคลน โดยจะส่งมอบผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ทอ.จัดเครื่องบินนำส่งชุดตรวจโควิดให้รพ.3จชต.

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และพร้อมให้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว

ทอ.จัดเครื่องบินนำส่งชุดตรวจโควิดให้รพ.3จชต.

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube