fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯหารือเอกอัครราชทูตเมียนมาร่วมมือแก้ปัญหาแรงงาน

Featured Image
นายกรัฐมนตรี หารือ เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาประเด็นแรงงานร่วมกัน

อู มโย มยินตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมหวังว่าเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กลับไป ไทยและเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวอาเซียน และมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ โดยนายกรัฐมนตรีห่วงใย และหวังว่าสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาจะคลี่คลายด้วยสันติวิธีในเร็ววัน

นายกฯหารือเอกอัครราชทูตเมียนมา

 

เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรี และหวังว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ คนใหม่ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกันต่อไป

ไทย-เมียนมา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเห็นพ้องเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ บริเวณชายแดนร่วมกัน อาทิ ประเด็นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ประเด็นแรงงานชาวเมียนมาตกค้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นควรร่วมมือกันผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณแรงงานชาวเมียนมาซึ่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในประเทศไทย และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไทยยินดีให้แรงงานชาวเมียนมาเดินทางกลับมาทำงานเช่นเดิม

 

นายกฯหารือเอกอัครราชทูตเมียนมา

 

ในส่วนของประเด็นความร่วมมือทางการค้า นายกรัฐมนตรีขอให้เมียนมาพิจารณาทบทวนการระงับการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า 50 รายการ ผ่านจุดผ่านแดนทางบก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้บริโภคทางฝั่งเมียนมา รวมถึงกระทบต่อมูลค่าการค้ารวมของทั้งสองประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube