Home
|
ข่าว

“จุรินทร์” ย้ำ ปชป. หนุนทั้ง 13 ร่างแก้ รธน.

Featured Image
“จุรินทร์” ย้ำ ปชป. หนุนทั้ง 13 ร่างแก้ รธน. ยึดหลัก 3 ข้อ สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่เตะหมวด 1-2 ต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีมติชัดเจนแล้วว่า จะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ร่าง ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ 6 ร่าง ภูมิใจไทย ชาติพัฒนา 2 ร่าง และเป็นของพรรคฝ่ายค้าน เพื่อไทย 4 ร่าง ของพลังประชารัฐอีก 1 ร่าง ที่ประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุนทั้ง 13 ร่าง เพราะต้องการแสดงจุดยืนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ และประชาธิปัตย์ก็ถือหลักว่าจะถือร่างไหนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ข้อ
1. ร่างนั้นต้องสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
2. ต้องไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงหมวด 1 กับหมวด 2 ในเรื่องรูปแบบการปกครองของประเทศ คือต้องยืนหยัดการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่แตะหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
3. จะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชน

ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ และที่สำคัญคืออย่างน้อยประชาธิปัตย์ก็ต้องสนับสนุน 6 ร่างที่เป็นของพรรค และ 2 ร่างที่เป็นของภูมิใจไทยเพราะได้มีการลงนามร่วมกันในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญ เพราะลำพังพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวไม่สามารถเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เพราะเรามีเพียง 50-51 เสียงซึ่งต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 100 เสียง จึงจำเป็นต้องเสนอร่วมกับพรรคการเมืองอื่น และหลักสำคัญนอกจากต้องสนับสนุน 6+2ร่าง แล้ว ร่างอื่นก็ถือว่าถ้ามีหลักการที่ใกล้เคียงกันก็พร้อมสนับสนุน ซึ่งเมื่อไปดูที่ร่างอื่นๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นของ พลังประชารัฐ เพื่อไทย ก็ถือว่ามีหลักการใกล้เคียงกัน จึงได้มีมติสนับสนุนทั้ง 13 ร่าง ส่วนรายละเอียดหากมีประเด็นใดที่คิดว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด พรรคจะเข้าไปร่วมเป็น กมธ. และจะแปรญัตติแก้ไขในรายละเอียดต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube