Home
|
ข่าว

นายกฯขอบคุณ56บริษัทประกันร่วมหนุนสู้โควิด

Featured Image
นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ 56 บริษัทธุรกิจประกันวินาศภัยไทย สนับสนุนรัฐบาลในการควบคุม บรรเทาสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบถึงการดำเนินการของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการควบคุมและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งร่วมมือกับบริษัทสมาชิกประกันวินาศภัยจำนวน 56 บริษัท ในการดำเนินการมาตรการตามที่ภาครัฐกำหนด และร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการควบคุมและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

1) สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก 12 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 274,000 คน โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน ทุนประกันภัย 1,000,000 บาทต่อคน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 274,000 ล้านบาท

2) สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก 20 บริษัท มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง ให้สามารถรับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

3) สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก 10 บริษัท จัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีดประกันวินาศภัยพร้อมดูแล” มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนให้กับ ประชาชนทั่วไปฟรี จำนวน 13 ล้านสิทธิ์ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 1 แสนบาท เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจแลกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยทุกหน่วยงาน ที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลและทุกภาคส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเต็มความสามารถ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับ ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ เพื่อชาติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการเพื่อร่วมกันนำพาประเทศให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube