Home
|
ข่าว

“ตรีนุช”กำชับสพฐ.สอบม.1-ม.4ต้องปลอดภัยโควิด

Featured Image
“ตรีนุช” กำชับ สพฐ. จัดสอบ ม.1 – ม.4 ต้องปลอดภัย โควิด19 ยึดแนวทางตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. ทั่วประเทศ กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พ.ค.64 ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 23 พ.ค.64 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. แล้วนั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกสาม ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ขอให้สถานศึกษาที่จัดสอบคัดเลือกดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทาง สพฐ.ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

ในวันสอบขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่ง และมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่สามารถจัดที่พักคอยได้ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวันระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น

โดยให้โรงเรียนกำหนดวิชาและเวลาสอบในแต่ละวิชาตามบริบทของโรงเรียน ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ที่สำคัญโรงเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. และมาตรการของจังหวัดในพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube