Home
|
ข่าว

ปลัดกทม.กำชับเคร่งครัดมาตรการลดฝุ่นPM2.5

Featured Image

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้น เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชนกลับจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำชับให้ทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เช่น การตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด, ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สถานประกอบกิจการประเภทการผลิตภาชนะด้วยโลหะ หรือแร่ การถลุงแร่ การเลื่อย ซอย ไสไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ การเผาถ่าน กิจการที่มีการใช้ หม้อต้มไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาหรือดีเซล และการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร อีกทั้งควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้นำรถที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ให้กับประชาชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube