Home
|
ข่าว

รมว.พณ.ถกปมตู้สินค้าขาดฉุดส่งออก

Featured Image

ในวันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ และประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าและอัตราค่าระวางเรือที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออกของประเทศในเวลานี้ เนื่องจากการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าทำให้การส่งออกของประเทศไม่สามารถทำได้ แม้จะมีคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ อย่างก็ตาม ภาคเอกชนเองได้มีการเสนอขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ดูแลในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าระวางเรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและทำให้ทุกฝ่ายสามารถประกอบธุรกิจอยู่ร่วมกันได้ โดยต้องการให้ใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า หรือใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามาดูแล

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube