Home
|
ข่าว

“ส.ส.พัชรินทร์”ขอบคุณบอร์ดยุทธศาสตร์สตรี

Featured Image
“ส.ส.พัชรินทร์” ขอบคุณ บอร์ดยุทธศาสตร์สตรี ดันปัญหาข่มขืน เป็นวาระแห่งชาติ วอนบรรจุ “การลงทะเบียนผู้ต้องขัง” ไว้ในร่างด้วย หวังลดปัญหาทำผิดซ้ำซาก

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวขอบคุณ บอร์ดยุทธศาสตร์สตรีแห่งชาติ หลังเห็นชอบ ผลักดันให้ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ” เป็นวาระแห่งชาติ ตามข้อเสนอจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเสนอเข้าครม. พิจารณาต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมหวังว่าการดำเนินการนี้ จะช่วยลดปัญหาการถูกข่มขืน ล่วงละเมิดอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม มีการทำงานเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันปัญหา โดยในส่วนขั้นตอนของกฎหมายในบางประเด็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้อง และสามารถบังคับใช้ได้จริงนั้น ตนได้ยื่นเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ซึ่งอยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าระเบียบวาระในสมัยประชุมหน้า

นอกจากนี้ นางสาวพัชรินทร์ ยังขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ที่ได้เสนอต่อ ครม. ไปแล้วนั้น มาบรรจุไว้ในการร่างวาระแห่งชาตินี้ รวมทั้งเร่งผลักดันในประเด็นการลงทะเบียนผู้ต้องขัง เพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำซาก

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube