fbpx
Home
|
ทั่วไป

พม.ส่งทีมร่วมเคลื่อนย้ายคนป่วยโควิด

Featured Image
พม. ส่งทีมเจ้าหน้าที่ เสริม สธ. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสถานการณ์วิกฤต

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด.พม. เปิดเผยว่า กระทรวง พม. ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเคลื่อนย้ายด้วยรถรับ-ส่ง ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ทั้งหมด 9 ทีม รวมจำนวน 22 คน โดยมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์และพนักงานขับรถ เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ การทำความเข้าใจกับทีมวิทยากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเตรียมความพร้อมทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การแต่งกาย การทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมแพทย์ได้อย่างปลอดภัยเป็น การช่วยเสริมกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤต

สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้ง 22 คน จะได้รับโควตาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง จะมีการคัดกรองผู้ติดเชื้อจากศูนย์นเรนทรก่อน และชุดปฏิบัติการนี้ จะรับช่วยเหลือเฉพาะ กรณีสีเขียวหมายถึงผู้ติดเชื้อที่สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้เท่านั้น โดยพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกระบวนการช่วยเหลือนั้น กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลัก และเรามาในฐานะหน่วยสนับสนุน โดยประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหากเกิดสถานการณ์วิกฤต กระทรวง พม. โดยหน่วยงาน ในสังกัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมสำหรับสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube