Home
|
ข่าว

ปลัดสปน.สั่ง Work From Home เพิ่ม95%วันนี้-14พ.ค.

Featured Image
ปลัดสปน.สั่ง Work From Home เพิ่ม เป็นร้อยละ 95 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พ.ค.64 หลัง ศบค.พบสาเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อจากการติดเชื้อในที่ทำงาน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการปฏิบัติงานภายในที่พัก(Work From Home)และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยยังคงส่งผลต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์

โดยนายธีรภัทร กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. ได้กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปน. ปฏิบัติงานภายในที่พักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 – 30 เม.ย.64 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พบว่าสาเหตุสำคัญ คือ การติดเชื้อในที่ทำงาน จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ สปน. ปฏิบัติงานภายในที่พัก และใช้การประชุมผ่านระบบทางไกล หรือ Video Conference รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค. และมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปน. ปฏิบัติงานภายในที่พัก อย่างต่อเนื่องสูงสุด จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 14 พ.ค.64 โดยให้ดำเนินการ คือ ให้รองปลัดฯ, ผู้ตรวจฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ,  ผู้อำนวยการกองฯ ตรวจสอบ และสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวัน

ทั้งนี้ นายธีรภัทร ระบุว่า สำหรับงานบริการประชาชน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามกฎหมาย ขอให้พิจารณาดำเนินการประชุมผ่านระบบทางไกลทุกการประชุม, งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ดำเนินการผ่านช่องทางทั้งโทรสายด่วน 1111 การส่งทางไปรษณีย์ หรือเว็บไซต์และระบบออนไลน์ที่กำหนดไว้ ตลอดจน สปน.จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของศบค. ในการติดตามสถานการณ์และควบคุมการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล และนำข้อมูลที่ได้เสนอ ศบค. เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube