Home
|
ภูมิภาค

ปราจีนบุรีโควิดวันนี้ติดเชื้อ22สะสม110ราย

Featured Image
ปราจีนบุรีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อ 22 ราย สะสมรวม 110 ราย ส่วนใหญ่ติดจากรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์

นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 948ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 48ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 440ราย ตรวจก่อนผ่าตัด 219ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 448ราย) รอผล 230ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 4,048ราย

วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 22ราย(รายที่ 89 – 110) สะสมรวม 110ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 106ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4ราย

หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 22 รายนี้ ตาม Timeline หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube