Home
|
เศรษฐกิจ

ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฯพระราม9-1

Featured Image
ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ปรับช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 2 เป็นช่องเฉพาะ Easy Pass เริ่มพรุ่งนี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะปรับเปลี่ยนระบบช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่ ด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ทิศทางจากทางพิเศษฉลองรัช เข้าสู่ระบบทางพิเศษศรีรัช ในช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 2 จากเดิมที่ใช้ระบบเก็บเงินสดมาเป็นช่องเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass โดยจะเริ่มปรับระบบตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

การปรับระบบการทำงานของช่องทางในครั้งนี้ จะทำให้ช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯ พระราม 9-1 (ศรีรัช) ที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 8 ช่องทาง เป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้เงินสด 4 ช่องทาง (ช่องทางที่ 3, 4, 6, 8) และ เป็นช่องทางเฉพาะผู้ใช้บริการ Easy Pass จำนวน 4 ช่องทาง (ช่องทางที่ 1, 2, 5, 7)

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube