Home
|
ภูมิภาค

ปราจีนบุรีป่วยโควิดยังบวกเพิ่มอีก7ราย

Featured Image
ปราจีนบุรี ป่วยติดเชื้อโควิดยังบวกเพิ่มต่อเนื่องรายวัน เพิ่มอีก จำนวน 7 ราย สะสมรวม 48 ราย

นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  มีประกาศ จ.ปราจีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 147 ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 7 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 140 ราย) รอผล 121 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 2,598 ราย วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 7 ราย สะสมรวม 48 ราย (เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 41 ราย นอกพื้นที่เข้ามารักษา 7 ราย) รักษาอยู่โรงพยาบาล 47 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 ราย

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Timeline ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 7 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยงผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ต้องกักตัว แต่ต้องรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านกำนัน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube